September
November
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

1

 • Old Lyonians
  • OL FC Vets v Old Lats Vets
  • OLFC 2s v Old Finchlians Reserves
  • OLFC 3s v Old Stationers Reserves
  • Broomfield v OLFC 1s
  • Old Salvatorians 4s v OLFC 4s
  • Old Owens 5s v OLFC 5s

2

3

4

5

6

7

8

 • Old Lyonians
  • Autumn Mini Break
  • OLFC 1s v Old Salesians First
  • OLFC 2s v Bank of England Reserves
  • Winchmore Hill 7s v OLFC 3s
  • OLFC 5s v Alexandra Park 9s
  • Broomfield 3s v OLFC 4s

9

10

11

12

13

14

15

 • Old Lyonians
  • Army Vets v OLFC Vets
  • OLFC 1s v Old Suttonians
  • West Wickham 5s v OLFC 4s
  • Lloyds Warren Reserves v OLFC 2s
  • OLFC 5s v Old Owens 5s
  • Broomfield Reserves v OLFC 3s

16

17

18

19

20

21

22

 • Old Lyonians
  • Nottsborough 3s v OLFC 3s
  • OLFC 4s v Alexandra Park Reserves
  • OLFC 5s v Winchmore Hill 9s
  • AFC Oldsmiths v OLFC 1s
  • OLFC Reserves v Old Wilsonians Reserves

23

24

25

26

27

28

29

 • Old Lyonians
  • OLFC 1s v Old Chigwellians
  • OL Vets Friendly
  • OLFC 3s v Old Tenisonians 3s
  • Alexandra Park Res v OLFC Reserves
  • Winchmore Hill 7s v OLFC 4s

30

31